1. QTKT Gây-mê-Hồi-sức QĐ782.2016.pdf

2.Phẫu thuật nội soi 1-QĐ 7708.2016.pdf

3.Phẫu thuật nội soi 2 QĐ 7708.2016.pdf

4.QTKT Bỏng.pdf

5.QTKT Chẩn đoán hình ảnh.pdf

6.QTKT Cơ xương khớp.pdf

7.QTKT Da liễu-2017.pdf

8.QTKT Gây mê hồi sức 1.pdf

9.QTKT Gây mê hồi sức 2.pdf

10.QTKT Giải phẫu bệnh.pdf

11.QTKT Ho_Hap.pdf

12.QTKT Hóa sinh-2018.pdf

13.QTKT Hồi-sức-cấp-cứu-Chống-độc.pdf

14.QTKT Huyết học truyền máu.pdf

15.QTKT Ngoại Chấn-thương.pdf

16.QTKT Ngoại Cột-Sống.pdf

17.QTKT Ngoại Hô hấp.pdf

18.QTKT Ngoại Thần kinh.pdf

19.QTKT Ngoại Tiết niệu.pdf

20.QTKT Ngoại Tiêu hoa.pdf

21.QTKT Ngoại Tiêu hóa-PTNS.pdf

22.QTKT Ngoại Tim mạch.pdf

23.QTKT Nhãn-khoa.pdf

24.QTKT Nhi khoa.pdf

25.QTKT Nội Hô hấp.pdf

26.QTKT Nội Thần kinh.pdf

27.QTKT Nội Thận TN.pdf

28.QTKT Nội Tiêu hóa.pdf

29.QTKT Nội Tim mạch.pdf

30.QTKT Noi_Tim_Mach_Lao_Hoc.pdf

31.QTKT Nội-tiết.pdf

32.QTKT PHCN-dot-2-QĐ-5737.2017-Bo-Y-te.pdf

33.QTKT Phong-Da-liễu.pdf

34.QTKT Phục hồi chức năng.pdf

35.QTKT RHM 2020.pdf

36.QTKT Sản phụ khoa.pdf

37.QTKT Tai-Mũi-Họng.pdf

38.QTKT Ung-bướu.pdf

39.QTKT Vi-sinh-2018.pdf

40.QTKT Y học cổ truyền.pdf