Enter Title

Khoa Dinh dưỡng:

Phó Trưởng khoa: Phan Thị Hằng

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng đại học

Chức năng:

  Tổ chức thực hiện đảm bảo phục vụ ăn uống cho người bệnh nhằm nuôi dưỡng người bệnh và áp dụng phương pháp điều trị về dinh dưỡng.

Nhiệm vụ:

-Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng ( đường ruột, đường tĩnh mạch ) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều