Enter Title

Khoa Dược:

Trưởng khoa: Ngô Thị Linh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Dược

Phó Trưởng khoa: Bùi Thị Oanh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học

Khoa Dược là khoa cận lâm sàng có chức năng: Cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm,

 vật tư y tế tiêu hao phục vụ điều trị nội, ngoại trú, phòng chống dịch và chi viện cho tuyến dưới theo yêu cầu của Bộ Y tế.

 Giám sát, kiểm tra việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn theo quy chế dược chính của Bộ Y tế.

Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

+ Xây dựng, kế hoạch, thực hiện cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao cho các khoa phòng kịp thời,

 đúng chủng loại, đủ số lượng với chất lượng tốt.

+ Tổ chức đấu thầu, xuất nhập thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao theo đúng các quy định hiện hành

 của nhà nước (kể cả thuốc, hóa chất từ nguồn viện trợ, tài trợ, chương trình, dự án).

+ Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin kịp thời về thuốc cho cán bộ viên chức.

+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm an toàn, hợp lý, sử dụng vật tư y tế tiêu hao tiết kiệm.

+ Thực hiện kiểm kê thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao theo quy định Nhà nước: Hàng tháng đối với Khoa Dược,

 2 lần trong năm đối với các khoa, phòng, tiến hành kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu.

+ Lập sổ sách theo dõi, bàn giao, thống kê, báo cáo theo quy định.

+ Thuốc gây nghiện, hướng thần phải được cung ứng, quản lý bảo quản và sử dụng theo đúng quy chế quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần.

+ Thực hiện công tác dược lâm sàng, phát hiện kịp thời những phản ứng có hại của thuốc.

+ Tổ chức thực hiện và quản lý Nhà thuốc bệnh viện đúng theo quy định.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều