Enter Title

Khoa Liên chuyên khoa:

Trưởng khoa: Nguyễn Phú Quý

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

Phó trưởng khoa: Lưu Trung Kiên

Trình độ chuyên môm: Bác sỹ chuyên khoa I

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa răng-hàm-mặt, quy chế công tác khoa ngoại 

và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức.

  -  Đảm bảo vô khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 - Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt, bệnh tai – mũi - họng theo đúng quy định của Nhà nước.

  - Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt, bệnh tai – mũi - họng theo đúng quy định kĩ thuật

bệnh viện và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức.

 - Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt, tai - mũi - họng theo đúng quy định của Nhà nước.

  -  Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho người mắc bệnh mắt gây dịch theo đúng quy chế công tác

khoa truyền nhiễm.

 - Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống bệnh răng miệng, bệnh mắt tại khoa và tại cộng đồng


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều