- Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ tài chính. Xem chi tiết tại đây.

- Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuốc phạm vi  thanh toán của BHYT thực hiện theo Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND ngày 04/07/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

- Bảng giá dịch vụ y tế thực hiện tại Bệnh viện. Xem chi tiết tại đây.

- Bảng giá dịch vụ y tế theo nghị quyết 02/2019/ND-HĐND.Nghị Quyết 02.2019.NQ-HĐND.docx

- Bảng giá dịch vụ thay đổi theo thông tư 13/2019/TT-BYT.13_2019_TT-BYT_420671.doc

- Bảng giá dịch vụ khi khám bệnh chất lượng cao Bệnh viện.bảng-giá khu KB chất lượng cao.docx


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều