Tham dự hội nghị có TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế; TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội; đại diện các phòng chức năng, các bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết, quản lý chất lượng và an toàn người bệnh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống khám, chữa bệnh của ngành y tế hiện nay. Đây là những yếu tố then chốt giúp đảm bảo các dịch vụ y tế được cung cấp một cách hiệu quả, chất lượng và liên tục, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô. Quản lý chất lượng giúp giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa sai sót y khoa, nâng cao kết quả điều trị, thúc đẩy văn hóa an toàn người bệnh và hỗ trợ phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế khẳng định nâng cao chất lượng bệnh viện và đảm bảo an toàn người bệnh là vấn đề “sống còn” đối với các bệnh viện hiện nay.

Đẩy mạnh cải tiến chất lượng tại các đơn vị, trong suốt thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã nâng cao năng lực chuyên môn cho toàn hệ thống thông qua đầu ngành quản lý chất lượng; mở các khóa đào tạo về quản lý bệnh viện, cải tiến chất lượng cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên trách; hướng dẫn xây dựng và chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng để các đơn vị áp dụng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội thực hiện giám sát và đánh giá thường xuyên mức độ cải tiến chất lượng cho các bệnh viện, giúp bệnh viện tìm ra những lỗ hổng, khoảng trống, có thêm cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.