15 năm triển khai Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2009- 01/7/2024) đến nay, chính sách bảo hiểm y tế đã không ngừng hoàn thiện, quyền lợi người tham gia ngày càng được bảo đảm. Hằng năm, bình quân có hơn 150 triệu lượt người khám chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng.

Đến hết năm 2023, toàn quốc đã có 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số. Quỹ Bảo hiểm y tế cũng chi 124,3 nghìn tỷ đồng với hơn 174,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Để đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người bệnh sử dụng thẻ BHYT, ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh nhân. Cùng với đó, ngành y tế tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh như triển khai thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện; thực hiện các tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; từng bước cải tiến thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB, chuyển tuyến KCB. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB, 100% cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã liên thông dữ liệu điện tử KCB BHYT đến cơ quan BHXH. Tất cả các dữ liệu của các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố được kết nối liên thông và quản lý tập trung, thống nhất. Hệ thống có khả năng phân tích và cảnh báo nghi vấn hồ sơ, phát hiện những trường hợp khám nhiều lần, bất thường, tiết giảm các chỉ định trùng lặp trong các lần khám bệnh, thông tin giúp các cán bộ giám định có thể thực hiện công việc thống kê, sàng lọc số liệu nhanh chóng và chính xác, rút ngắn thời gian giám định hồ sơ, chi phí KCB dần được kiểm soát theo đúng các quy định hiện hành.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh triển khai tuyên truyền các văn bản dưới đây để mỗi người dân, mỗi cán bộ viên chức, người lao động bệnh viện được biết:

  1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
  2. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
  3. Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
  4. Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025

P.KHTH-VTYT