Phát huy vai trò trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện thường xuyên tham mưu với Ban Giám đốc và các phòng ban đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động như ký kết hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đạt tỷ lệ 100%, các chế độ thưởng và phúc lợi xã hội. Đồng thời, người lao động được làm việc trong môi trường làm việc an toàn, được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân. Công đoàn phối hợp với Chính quyền thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tốt đời sống cho công nhân, viên chức, lao động.

Cụ thể, đơn vị đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp đặc thù ngành nghề, phụ cấp phòng chống dịch, thu nhập tăng thêm, phúc lợi xã hội cho đoàn viên CBVCNLĐ, chi thưởng các ngày Lễ, tết, tổ chức nghỉ dưỡng sức cho CBVCNLĐ… Các chế độ thưởng, phúc lợi xã hội trùng bình năm sau đều cao hơn năm trước. Đặc biệt, trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19, đoàn viên công đoàn bệnh viện luôn được các cấp lãnh đạo, Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn y tế Việt Nam và Hà Nội thăm hỏi động viên, tặng quà, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần trong các hoạt động phòng chống dịch.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội từ thiện cũng được công đoàn bệnh viện quan tâm. Với tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, công đoàn đã vận động đoàn viên ủng hộ cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền quyên góp là 65.200.000 đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện luôn áp dụng những ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, phối hợp với các phòng ban thực hiện tốt những yêu cầu về công nghệ thông tin, đổi mới khoa học kỹ thuật trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn. Ứng dụng có hiệu quả các mạng xã hội (Zalo, Facebook) của các đơn vị (mạng nội bộ và mạng của đơn vị) để chuyển tải thông tin và tương tác, nắm bắt thông tin kịp thời, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19, triển khai các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào, thi đua nhanh chóng kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, hàng năm Công đoàn bệnh viện phối hợp với các tổ công đoàn trong bệnh viện phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện như: “Đổi mới phong cách - Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Phong trào thi đua 5s - Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp… Triển khai đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể trong phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi – Con học giỏi” cấp cơ sở và cấp ngành.

Bệnh viện cũng luôn động viên các CBVCNLĐ tích cực tham gia các Hội thi do Sở Y tế, Công đoàn ngành tổ hức như Hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi, Hội thao kỹ thuật y học cổ truyền, Hội khỏe ngành y tế Hà Nội…

Đặc biệt, trong quý I năm 2023, Công đoàn bệnh viện phối hợp với chính quyền tổ chức hội thi ảnh “Nét đẹp ngành y Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh năm 2023” chào mừng 15 năm ngày thành lập Bệnh viện nhằm mục đích nâng cao niềm tự hào truyền thống của CBVCNLĐ đồng thời góp phần lan tỏa, lưu giữ những hình ảnh đẹp của CBVCNLĐ trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tập trung, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức, có uy tín đối với đoàn viên, người lao động, nhiệt tình, tâm huyết, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí và 2 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

https://soyte.hanoi.gov.vn/hoat-ong-oan-the/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/benh-vien-a-khoa-huyen-me-linh-to-chuc-thanh-cong-ai-hoi-cong-oan-kho-iii-nhiem-ky-2023-2028