Tham dự hội nghị có:

-         BSCKII Trần Quang Trịnh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc bệnh viện

-         BSCKI Nguyễn Mạnh Nhanh – Phó giám đốc bệnh viện

-         BSCKII Bùi Đức Tiệp – Chủ tịch công đoàn , Phó giám đốc bệnh viện

Cùng toàn thể các đồng chí là lãnh đạo khoa, phòng trong bệnh viện và đặc biệt là sự tham gia của gần 100 cán bộ điều dưỡng trong bệnh viện.

    Lịch sử ngành Điều dưỡng Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến nay. Tuy ngành Điều dưỡng Việt Nam chưa được coi là một ngành riêng biệt, nhưng đã được quan tâm và có nhiều cống hiến to lớn cho ngành Điều dưỡng được phát triển mạnh về tổ chức và đào tạo từ năm 1990. Chính nhờ công tác điều dưỡng mà nhiều thương bệnh binh đã được cứu sống trong điều kiện rất khó khăn. Những thành tựu của ngành Điều dưỡng Việt Nam có được hôm nay chính là sự kết tinh truyền thống và kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại cho những thế hệ điều dưỡng hôm nay và mai sau.