Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay giúp đỡ đồng nghiệp vượt lên khó khăn. Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn đã kêu gọi toàn thể CBCNV trong bệnh viện CBCNV chung tay ủng hộ cho gia đình anh Hoàng Thế Kiên có điều kiện trang trải chi phí điều trị trong thời gian này cho con trai.

        Đây là hoạt động không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính khi con đối diện với bệnh tật, mà còn thể hiện sự đoàn kết, tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.