1. Thông Báo: Xét Tuyển Viên Chức Vào Làm Việc tại Bênh Viện Đa Khoa huyện Mê Linh.

2. Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức.

3.Hướng Dẫn Viết Phiếu Đăng Ký.